Reglement 2019

reglement Surventobrass 2019

Artikel 1 - organisatie
De organisatie van de Survento Brass is in handen van Stichting Survento Evenementen Surhuisterveen.

Artikel 2 - deelname
Deelname is uitsluitend mogelijk na ontvangst van het aanmeldingsformulier en betaling van het inschrijfgeld.
Deelname is pas definitief wanneer het inschrijfgeld vóór de in de uitnodiging genoemde datum is overgemaakt op de rekening van de organisatie. Na deze datum komt de uitnodiging in principe te vervallen.

Artikel 3 - indeling bands
De deelnemende brassbands aan Surventobrass worden ingedeeld in 3 groepen. Kampioensdivisiebands in groep A, 1ste en 2de divisie is groep B en 3de en 4de divisie is groep C

Artikel 4 – programmering
Elke band geeft een miniconcert. Iedere band is vrij in de keuze van de te spelen werken. De beoordeling geschiedt, naast de muzikaliteit vooral op programmaopbouw en de entertainmentwaarde van het programma. Wel wordt geacht een werk voor een solist te programmeren. De solist dingt mee naar de solistenprijs.
De speeltijd voor bands op het concertpodium bedraagt maximaal 30 minuten. Deze tijd is inclusief applaus, het klaarzetten en opruimen van (slagwerk)instrumentarium en presentatie. De tijdswaarneming start wanneer de eerste muzikant van de betreffende band op het podium verschijnt en stopt als na het spelen de laatste muzikant het podium heeft verlaten. Overschrijding van de toegestane speeltijd kan resulteren in een aftrek van punten, dit ter beoordeling aan de jury.

Artikel 5 – volgorde van optreden
Binnen de groepen wordt de volgorde van spelen door de organisatie bepaald. De volgorde wordt een week voor het festival aan de deelnemers bekend gemaakt.

Artikel 6 - jurering
De jurering van de deelnemende bands geschiedt door een vakjury, bestaande uit 3 personen die de muzikale prestaties, de programmaopbouw en de presentatie en het entertainment van de band beoordeelt. De vakjury kent tevens de solistenprijs toe aan de beste solist uit de groep. Ten behoeve van de jurering stuurt iedere deelnemer minimaal één week voorafgaand aan het evenement de partituren (ingebonden of geniet) van de uit te voeren werken in drievoud naar het secretariaat van Surventobrass.

Artikel 7 – puntentelling
De bands worden beoordeeld op 3 onderdelen; a - muzikaliteit, b - programmaopbouw en c – presentatie en entertainment. De jury kent de volgende punten toe:

onderdeel a :
nummer 1 = 100
nummer 2 = 97
nummer 3 = 94
nummer 4 = 91 etc.

onderdeel b en c:
nummer 1 = 50
nummer 2 = 48
nummer 3 = 46
nummer 4 = 44 etc.

Artikel 8 - prijzen
De beste solist komt in aanmerking voor een prijs, verder zal er een 1e, 2e, en een 3e prijs per groep worden toegekend aan de bands.

Artikel 9 – instrumentarium

Deelnemende bands kunnen gebruik maken van slagwerk instrumentarium dat aanwezig is op het podium. Bands die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen dit aangeven (bij de uitnodiging ontvangen zij een slagwerklijst met het aanbod per podium). Wel is elke band aansprakelijk voor de schade die aangebracht word aan het op het podium aanwezige slagwerk.

Bands hebben de vrijheid gebruik te maken van eigen slagwerk instrumentarium. Het aan- en afvoeren hiervan (waaronder ook het verwijderen of verplaatsen van het op het podium aanwezige slagwerk van de organisatie) valt altijd binnen de speeltijd van de band!

Op het podium zijn maximaal 32 lessenaars en één directielessenaar aanwezig. Ook in de inspeel ruimte zullen lessenaars aanwezig zijn.

Het slagwerk dat aanwezig is bestaat uit:

• Pauken 4 delige set Majestic 23/26/29/32” incl. kruk

• Buisklokkenspel incl. hamers

• Concert basdrum op wagen

• Klokkenspel incl. stander

• Xylofoon

• Gong incl. stander en klopper

• Drumstel incl. hardware, kruk en bekkens (hihat, 2 x crash en ride)

• 4 percussie (stokken) tafels

• Marimba (op verzoek)

• Vibrafoon (op verzoek)

Artikel 10 – aansprakelijkheid
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoekraken, vermissen of beschadigen van eigendommen en/of instrumentarium van de deelnemende bands en musici.

Artikel 11 – audiovisuele opnamen
Deelnemende bands kunnen geen rechten ontlenen aan eventueel gemaakte foto’s of audio- of video-opnamen die al dan niet namens de organisatie worden gemaakt tijdens Surventobrass

Artikel 12 – terugbetaling inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt alleen in geval van calamiteiten terugbetaald zulks ter beoordeling van de organisatie.

Artikel 13 – bijzondere gevallen
In bijzondere gevallen behoudt de organisatie zich het recht voor, van dit festival reglement af te wijken.

Surventobrass 2020 start over

Surventobrass 2020

12e editie Surventobrass
zaterdag 20 juni 2020
Flambou - Surhuisterveen

Wie zijn wij

Wij zijn Stichting Survento Evenementen Surhuisterveen en organiseren jaarlijks het Surventobrass festival.

Volg ons ook op:

    

Contact

Voor informatie over Surventobrass zijn wij als volgt te bereiken:
 info (@) surventobrass.nl
  06 50 73 42 67
 Boelenswei 1
9231 AE  Surhuisterveen