Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site. Informatie van deze website wordt door de vrijwilligers van Surventobrass regelmatig nagekeken en vernieuwd. Surventobrass stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Surventobrass de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet volledig kan garanderen. Surventobrass kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor geleden schade die door deze onvolkomenheden kunnen onstaan. Bij twijfel moet u ten allen tijde contact opnemen met het secretariaat van Surventobrass. Copyright Alle informatie, foto’s en andere gegevens die gepubliceerd wordt op deze website mag niet zonder bronvermelding worden overgenomen. Het is tevens niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surventobrass, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren voor commerciëel gebruik.