Het Programma

Het festival wordt gehouden in de Flambou te Surhuisterveen en is vooral gericht op muzikaal entertainment (amusement). Het festival staat open voor alle brassbands uit alle divisies. Het is de bedoeling dat de brassbands entertainment laten zien op allerlei wijze én met de nodige humor. De bands mogen zelf hun programma samenstellen met een duur van maximaal 45 minuten, inclusief opkomen en aftreden waarbij een solistisch werk wordt aanbevolen. De solist dingt mee naar de solistenprijs, wanneer deze én lid is van de deelnemende brassband én musiceert op een instrument, behorende bij het ‘brassband instrumentarium’.

Het optreden wordt gejureerd door een deskundige jury. Het juryteam bestaat uit drie leden, waarbij één van de juryleden de muzikaliteit beoordeelt (max. 100 punten), één jurylid beoordeelt het entertainment (50 punten) en één jurylid beoordeeld het programma (50 punten).

Onze faciliteiten

De meeste optredens kunnen tegenwoordig niet meer zonder ondersteuning van licht, geluid en beamer. Dit alles en nog veel meer is op ons festival aanwezig. Wij doen er alles aan om de deelnemende brassbands te ondersteunen bij het optreden.

Voor speciale wensen, bijvoorbeeld het lichtplan, opstelling, microfoons, beamer e.d. kan vooraf contact worden opgenomen met de organisatie. Zo maken we van elk optreden een succes.

Lessenaars

Op het podium zijn maximaal 32 lessenaars en één directielessenaar aanwezig. Ook in de inspeelruimte zullen lessenaars aanwezig zijn.

Slagwerk

Het slagwerk op het concertpodium wordt verzorgt door de organisatie van Surventobrass. Een lijst met slagwerk is te vinden in het reglement. Deelnemende bands kunnen desgewenst zelf vervangend of aanvullend slagwerk meenemen. Houd daarbij wel rekening met de tijd voor het op- en afbouwen, welke moet passen binnen de gestelde totale tijd van 45 minuten.

Reglement Surventobrass

Artikel 1 – organisatie

De organisatie van de Surventobrass is in handen van Stichting Survento Evenementen Surhuisterveen. 

Artikel 2 – deelname

Deelname is uitsluitend mogelijk na ontvangst van het aanmeldingsformulier en betaling van het inschrijfgeld. Deelname is pas definitief wanneer het inschrijfgeld vóór de in de uitnodiging genoemde datum is overgemaakt op de rekening van de organisatie. Na deze datum komt de uitnodiging in principe te vervallen. 

Artikel 3 – indeling bands

De deelnemende brassbands aan Surventobrass worden ingedeeld in 3 groepen. Kampioensdivisiebands in groep A, 1ste en 2de divisie is groep B en 3de en 4de divisie is groep C

Artikel 4 – programmering

Elke band geeft een miniconcert. Iedere band is vrij in de keuze van de te spelen werken. De beoordeling geschiedt, naast de muzikaliteit vooral op programmaopbouw en de entertainmentwaarde van het programma. Wel wordt geacht een werk voor een solist te programmeren. De solist dingt mee naar de solistenprijs wanneer deze én lid is van de deelnemende brassband én musiceert op een instrument, behorende tot het ‘brassband instrumentarium’.

De speeltijd voor bands op het concertpodium bedraagt maximaal 45 minuten. Deze tijd is inclusief applaus, het klaarzetten en opruimen van (slagwerk)instrumentarium en presentatie. De tijdswaarneming start wanneer de eerste muzikant van de betreffende band op het podium verschijnt en stopt als na het spelen de laatste muzikant het podium heeft verlaten. Overschrijding van de toegestane speeltijd kan resulteren in een aftrek van punten, zulks ter beoordeling aan de jury. 

Artikel 5 – volgorde van optreden

Binnen de groepen wordt de volgorde van spelen door de organisatie bepaald. De volgorde wordt een week voor het festival aan de deelnemers bekend gemaakt.

Artikel 6 – jurering

De jurering van de deelnemende bands geschiedt door een vakjury, bestaande uit 3 personen die de muzikale prestaties, de programmaopbouw en de presentatie en het entertainment van de band beoordeelt. De vakjury kent tevens de solistenprijs toe aan de beste solist. 

Ten behoeve van de jurering stuurt iedere deelnemer minimaal één week voorafgaand aan het evenement de partituren (ingebonden of geniet) van de uit te voeren werken in drievoud naar het secretariaat van Surventobrass.

Artikel 7 – puntentelling

De bands worden beoordeeld op 3 onderdelen; a – muzikaliteit, b – programmaopbouw en c – presentatie en entertainment. De jury kent de volgende punten toe: 

 

onderdeel a

nummer 1 = 100

nummer 2 =   97

nummer 3 =   94

nummer 4 =   91 etc.

onderdeel b en c:

nummer 1 = 50

nummer 2 = 48

nummer 3 = 46

nummer 4 = 44 etc.

Artikel 8 – prijzen

De beste solist komt in aanmerking voor een prijs, verder zal er een 1e, 2e, en een 3e prijs per groep worden verdeeld over de bands.

Artikel 9 – instrumentarium 

Deelnemende bands kunnen gebruik maken van slagwerk instrumentarium dat aanwezig is op het podium.  Wel is elke band aansprakelijk voor de schade die aangebracht word aan het op het podium aanwezige slagwerk. 

Bands hebben de vrijheid gebruik te maken van eigen slagwerk instrumentarium. Het aan- en afvoeren hiervan (waaronder ook het verwijderen of verplaatsen van het op het podium aanwezige slagwerk van de organisatie) valt altijd binnen de speeltijd van de band! 

Op het podium zijn maximaal 32 lessenaars en één directielessenaar aanwezig. Ook in de inspeelruimte zullen lessenaars aanwezig zijn.

Het slagwerk dat aanwezig is bestaat uit: 

 • Pauken 4 delige set en kruk

 • Buisklokkenspel incl. hamers 

 • Bass drum 

 • Klokkenspel incl. stander 

 • Xylofoon 

 • Gong

 • Drumstel

 • Snaredrum + stand.
 • 4 percussie (stokken) tafels

 • Marimba

 • Vibrafoon

Artikel 10 – aansprakelijkheid

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoekraken, vermissen of beschadigen van eigendommen en/of instrumentarium van de deelnemende bands en musici.

Artikel 11 – audiovisuele opnamen

Deelnemende bands kunnen geen rechten ontlenen aan eventueel gemaakte foto’s of audio- of video-opnamen die al dan niet namens de organisatie worden gemaakt tijdens Surventobrass

Artikel 12 – terugbetaling inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt alleen in geval van calamiteiten terugbetaald zulks ter beoordeling van de organisatie.

Artikel 13 – bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen behoudt de organisatie zich het recht voor van dit festivalreglement af te wijken.

De Locatie

Surventobrass wordt gehouden in De Flambou aan de Groningerstraat 40, 9231 CM Surhuisterveen.

De Flambou

De concertruimte waar de deelnemers van Surventobrass het optreden voor publiek en jury uitvoeren is in de Flambou te Surhuisterveen. De Flambou is de Kerk van de PKN Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.  De Kerkzaal leent zich bijzonder goed voor het houden van muziekconcerten. De zaal heeft een goede akoestiek en een groot podium. Er is voldoende ruimte voor de orkestleden en alle slagwerk. Daarnaast is deze ruimte ook handig voor het plaatsen van de microfoons voor opnames en er is voldoende bewegingsruimte voor het maken van camera opnames.

Zalencentrum de Lantearne

Aan de Flambou is een zalencentrum verbonden, beter bekend als de Lantearne. Dit zalencentrum beschikt over meerdere ruimtes waar de deelnemende bands hun instrumenten, kleding e.d. kunnen bewaren voorafgaand en na afloop van het optreden. Eén van de ruimtes (de Kroanseal) is de inspeelruimte. Het podium van de Flambou en de inspeelruimte zijn gescheiden door een grote hal waardoor de optredens geen hinder van elkaar ondervinden.

Tot slot is in de Lantearne een grote zaal (de Fleckeseal) waar koffie, thee, fris of een snack genuttigd kunnen worden. In deze ruimte is wordt na  afloop van het concert een gezellige “afterbrassparty” gehouden. Meer informatie hierover is te vinden op www.delantearne.nl